Zapytaj o ofertę

Misją ARM-DOM Zarządzanie Nieruchomościami oraz wszystkich współpracowników - od naszego zespołu wykonawczego, po naszych pracowników wsparcia - jest zapewnienie doskonałej jakości usług w każdej sytuacji.

Poszanowanie potrzeb każdego członka wspólnoty, właściciela domu, rezydenta, współpracownika i dostawcy, zawsze były i będą - podstawową zasadą prowadzenia naszej działalności.

Dążymy do zapewnienia wyjątkowej obsługi i rozwiązań zwiększających wartość każdej nieruchomości, stylu życia każdego rezydenta w zarządzanych przez nas społecznościach.

Witamy w ARM-DOM Zarządzanie Nieruchomościami.

Od chwili powstania w 2007 roku ciężko pracujemy by sprostać wymaganiom klientów - stać się zaufanym partnerem reprezentującym Wspólnoty każdego typu i wielkości.

ARM-DOM Zarządzanie Nieruchomościami jest firmą zajmującą ugruntowaną pozycję na rynku usług nieruchomościowych. Stale wzmacniamy własny potencjał planując nowe strategie rozwoju, jednocześnie gwarantując Klientom zachowanie wysokich standardów obsługi.

Sprostanie rosnącym oczekiwaniom to dla naszej firmy podstawowe wyzwanie. W ARM-DOM wiemy, że zarządzanie nieruchomościami nie sprowadza się wyłącznie do troski o samą nieruchomość. Jako mieszkańcy Trójmiasta, jesteśmy głęboko zakorzenieni w aglomeracji, której służymy. Rozumiemy znaczenie tworzenia i rozwijania wzajemnie korzystnych relacji z naszymi klientami i współpracownikami - przecież to nasi sąsiedzi i przyjaciele.

Podstawą naszego sukcesu są relacje oparte na szacunku, zaufaniu i skutecznej komunikacji.

Posiadamy licencje zawodowe Zarządcy Nieruchomości oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Będąc członkiem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Współpracujemy z firmami świadczącymi usługi o charakterze komplementarnym w stosunku do oferty naszej firmy. Dzięki renomowanym partnerom możemy zaoferować naszym Klientom w pełni kompleksową usługę nieruchomości.

Oferta

Obsługa formalno-prawna


 • przygotowanie techniczne i formalne nieruchomości do przejęcia od dewelopera
 • opracowanie dokumentacji prawnej dla Wspólnoty
 • rejestracja Wspólnoty w urzędach
 • analiza ofert i przygotowanie umów
 • wdrożenie oprogramowania komputerowego do administrowania Wspólnotą
 • przygotowanie strony internetowej dla Wspólnoty
 • bieżąca weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych
 • współpraca z Policją i Strażą Miejską
 • przechowywanie dokumentacji

Obsługa Klienta


 • obsługa procesu odbioru lokali
 • udostępnienie online wglądu do kartoteki każdego lokalu we Wspólnocie (naliczenia, stawki,  rozliczenia, stany liczników, dane lokalu)
 • rozliczanie zużycia mediów
 • możliwość zgłaszania online usterek i awarii w częściach wspólnych
 • organizacja i nadzór przy usuwaniu awarii i jej skutków
 • przygotowanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości
 • bieżące telefoniczne bądź e-mailowe informowanie właścicieli lokali o sprawach administracyjnych
 • zapewnienie dyżuru administratora na terenie Nieruchomości

Obsługa finansowo-księgowa


 • opracowanie planu gospodarczego Wspólnoty
 • założenie rachunku bankowego, realizacja przelewów bankowych
 • analiza kosztów utrzymania nieruchomości i przygotowywanie planu gospodarczego
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty
 • przygotowanie i prowadzenie windykacji
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług dla Wspólnoty
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Obsługa Techniczna


 • analiza dokumentacji technicznej przez inspektora budowlanego
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji
 • eksploatacja i bieżąca konserwacja instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego
 • terminowe zlecanie wymaganych kontroli technicznych
 • ocena usterek przez współpracującego z zarządcą inspektora z uprawnieniami budowlanymi
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków
 • zapewnienie pielęgnacji terenów zielonych
 • nadzorowanie realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów

Klienci

 • Osiedle Nad Wodą
  Osiedle Nad Wodą
  18 budynków / 382 lokale

  Powierzchnia użytkowa 32 498,73 m ²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna
 • Alfa Park I
  Alfa Park I
  7 budynków/230 lokali

  Powierzchnia użytkowa 13 767,20 m ²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna
 • Alfa Park I B
  Alfa Park I B
  3 budynki/100 lokali

  Powierzchnia użytkowa 6 069,90 m ²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna
 • Ocean Indyjski
  Ocean Indyjski
  1 budynek/182 lokale

  Powierzchnia użytkowa 9 364, 24 m ²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna
 • Wróbla Staw Mieszkania II
  Wróbla Staw Mieszkania II
  5 budynków/109 lokali

  Powierzchnia użytkowa 6 080,42 m²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna
 • Lawendowe Wzgórze 7, 9, 11, 13
  Lawendowe Wzgórze 7, 9, 11, 13
  4 budynki/319 lokali

  Powierzchnia użytkowa 14 043,24 m²

  Kompleksowa obsługa administracyjna i techniczna

Kontakt

ARM-DOM

Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Myśliwska 63B1
80-283 Gdańsk

biuro@arm-dom.pl
(+48) 506 982 080

(+48) 500 401 604